MAGICPHOTOWORLD.COM

Granada 2 > Mirador San Nicolas Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

An Arab sheik visited Granada on the same day we were there. In honor of this visit music was made by a group of Arab men, on the square of the Mirador de San Nicolas. This guy sings, while the man in the background blows an instrument made ​​of the bladder of an animal.

Een Arabische sheik bracht een bezoek aan Granada op dezelfde dag dat wij er waren. Ter ere van dit bezoek werd er op het plein van de Mirador de San Nicolas muziek gemaakt door een groep Arabische mannen. Deze man zingt, terwijl de man in de achtergrond op een instrument blaast, gemaakt van een blaas van een dier.