MAGICPHOTOWORLD.COM

Beijing 2 > Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  The yellow/orange color of the roofs in the Forbidden City tells that these buildings belonged to the emperor. Thre is a vast amount of animals to see on many of the roofs, which means that the buildings are very important. In the background you can see the temple in the Coal Hill park, a park that many people visit after they have been to the Forbidden City.

  De geel/oranje kleur van de daken van de Verboden Stad geeft aan dat het koninklijke gebouwen zijn. Op veel van de daken is een grote hoeveelheid dieren te zien, wat betekent dat de gebouwen erg belangrijk zijn. Hier zie je in de achtergrond ook nog de tempel in het Coal Hill park, een park dat velen bezoeken na eerst in de Verboden Stad geweest te zijn.