MAGICPHOTOWORLD.COM

Udaipur countryside 2 > Alsigarh village Girl Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag Sometimes she goes to school and sometimes she helps at her family's farm, this girl whose father was murdered a year earlier, the most shocking story we heard during this trip.

Nederlandse vlag Soms gaat ze naar school en soms helpt ze mee op de boerderij van haar familie, dit meisje van wie de vader een jaar eerder was vermoord, het schokkendste verhaal dat ons ter ore kwamen deze reis.