Lucca > San Martino

†Detail of San Martino cathedral in Lucca. The beautiful pillars of this 11th century church are a good example of the exuberant style of Pisan-Roman architecture.

† Detail van de San Martino kathedraal in Lucca. De zuilen en arcaden van de gevel van deze 11de eeuwse kerk zijn een goed voorbeeld van de uitbundige Pisaans-Romaanse stijl.