MAGICPHOTOWORLD.COM

Gaudi > Parc Güell Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  This dragon at the entrance of Parc Güell symbolyses Python, guard of the underground waters. Behind the dragon there is a huge reservoir of 12.000 liters of rainwater. The rainwater is captured and collected for the irrigation of this dry area.

  Deze draak bij de ingang van Park Güell symboliseert Python, de bewaker van de onderaardse wateren. Achter de draak bevindt zich een reservoir van 12.000 liter regenwater. Het regenwater wordt opgevangen en verzameld voor de irrigatie van dit droge terrein.