MAGICPHOTOWORLD.COM

Cesky Sternberk > Castle

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  Unfortunately this man at the Cesky Sternberk castle could only tell about his beautiful birds of prey in his native language, so we didn't understand a single word of it. But the tours in the castle itself were in either Czech or German. As we were the only non-Czech people we got a private tour.

  Helaas was de uitleg over deze prachtige roofvogels bij het kasteel in Cesky Sternberk alleen in het Tsjechisch en konden wij er niks van verstaan. De rondleidingen door het kasteel werden in het Tsjechisch en ook in het Duits gegeven. Aangezien wij de enige niet-Tsjechische bezoekers van dat moment waren werd dit een privérondleiding.