MAGICPHOTOWORLD.COM

Cesky Sternberk > Castle

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  Unfortunately most of the people at the Cesky Sternberk castle only spoke their native language, so we didn't understand a single word of it. But the tours in the castle itself were in either Czech or German. As we were the only non-Czech people we got a private tour.

  Helaas spraken de meeste medewerkers bij het kasteel in Cesky Sternberk alleen Tsjechisch en konden wij er niks van verstaan. De rondleidingen door het kasteel werden in het Tsjechisch en ook in het Duits gegeven. Aangezien wij de enige niet-Tjechische bezoekers van dat moment waren werd dit een privérondleiding.