MAGICPHOTOWORLD.COM

Lindos > Acropolis Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  The Acropolis in Lindos is a collection of temples and buildings from various times. The pillar on this photo was part pf a huge Doric archway once. In the background you can see the Byzantine church, rebuilt into a castle-chapel by the Johannites. It is surrounded by even more remains of pillars.

  De Akropolis van Lindos is een verzameling van tempels en bouwwerken uit verschillende tijden. De zuil op deze foto was ooit onderdeel van een enorme Dorische zuilengalerij. In de achtergrond is nog een Byzantijnse kerk te zien, die door de Johannieters is omgebouwd tot burchtkapel. Er omheen liggen brokstukken van nog meer zuilen.