MAGICPHOTOWORLD.COM

Lindos > Acropolis Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  The Acropolis in Lindos is a collection of temples and buildings from various times. The pillars on this photo are the remains of a huge Doric archway. In th background you can see a Byzantine church, rebuilt into a castle-chapel by the Johannites. The church is surrounded by even more remains of pillars.

  De Akropolis van Lindos is een verzameling van tempels en bouwwerken uit verschillende tijden. De zuilen op deze foto zijn de restanten van een enorme Dorische zuilengalerij. In de achtergrond is nog een Byzantijnse kerk te zien, die door de Johannieters is omgebouwd tot burchtkapel. Er omheen liggen brokstukken van nog meer zuilen.