MAGICPHOTOWORLD.COM

Rhodes City > Knight's Street Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  The Street of the Knights, in the old city of Rhodes, is the street where, you'd probably expected it, once lived all the knights. This street is the only fully preserved street of the 16th century Rhodes.

  De Ridderstraat, in de oude stad van Rhodos, is de straat waar, zoals je vast al verwachtte, ooit alle ridders woonden. Deze straat is de enige volledig bewaard gebleven straat van Rhodos uit de 16de eeuw.