MAGICPHOTOWORLD.COM

Moscow 2 > Change of Guards Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  The changing of the guards at the grave of the un-known soldier is a ceremony that returns every hour and draws a lot of attention. The legs of the marching guards are swept so high into the air, that it almost looks like ballet. Of course everything goes synchronised. The hats of the new guards are exactly aligned by a third soldier that also takes a close look to the uniforms and rifles. Everything is of course done with a gruff face, and looks very Russian.

  Het wisselen van de wacht bij het graf van de onbekende soldaat is een ceremonie die elk uur terugkeert en veel belangstelling trekt. De benen van de aanmarcherende wachten worden zo hoog de lucht in gezwaaid dat het bijna ballet lijkt en natuurlijk gaat alles helemaal synchroon. De petten van de nieuwe wachten worden precies recht gezet door een derde wacht en ook het geweer en de kleding komen erg nauwkeurig. Alles gebeurt uiteraard met een norse blik en ziet er erg Russisch uit.