MAGICPHOTOWORLD.COM

Countryside > Nomad Family Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  Close to the village of Lün, a larger village where we stopped during our journey from Ulan Bator to Kharakhorum, we saw two gers and a large herd of horses. When we came closer we saw that the mares of the herd were being milked right on that moment. This man of 68 and woman of 70 years old do this all by themselves 5 or 6 times a day.

  Nabij het dorp Lün, de enige iets grotere plaats waar we stopten tijdens onze reis van Ulan Bator naar Kharakhorum, zagen we een tweetal gertenten en een grote kudde paarden. Toen we dichterbij kwamen bleken de merries uit de kudde net gemolken te worden. Dit gebeurt 5 of 6 keer per dag en deze man van 68 en de vrouw van 70 doen dat nog zelf.