MAGICPHOTOWORLD.COM

The Journey > Siberia Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

† In a large Siberian city, Probably Perm (we don't know for sure anymore...), the train stpped again for about half an hour. This nose-picking-grandma pulled our attention. Between the immense crowd on the platform, she stood there calmly picking here nose.

† In een grote Siberische stad, waarschijnlijk Perm (zeker weten doen we het niet meer), stopte de trein weer voor een klein half uur. Deze neuspeuter-oma trok onze aandacht. Tussen de enorme mensenmenigte op het perron stond ze daar rustig in haar neus te peuteren.