Peru

> National flag of Peru | Nationale vlag van Peru

National flag of Peru | Nationale vlag van Peru

> Map of Peru | Kaart van Peru

Map of Peru | Kaart van Peru

> Area | Oppervlakte


1.285.220 km²

> Capital | Hoofdstad


Lima

> Population | Aantal Inwoners


29 Million

> Currency | Munteenheid


Nuevo Sol (PEN) 4,37 = 1 EUR

Nuevo Sol

> Language | Taal


Spanish (official, also called ‘Castellano’), Quechua (official), Aymara, and a large number of minor Amazonian languages

Spaans (officieel, ook wel ‘Castellano’ genoemd), Quechua (officieel), Aymara en een groot aantal dialecten, met name in het Amazone gebied.

> Climate | Klimaat


Actually there is not a particular climate for the entire country of Peru. The climate varies from tropical in the east to dry desert in the west; temperate to frigid in the Andes. In the area between Arequipa and the Colca Canyon yu pass 3 climate zones:
  • On an altitude of 2500 - 3000 meters the Quechua climate
  • On an altitude of 3000 - 4000 meters the Suni climate
  • On an altitude of 4000 - 4800 meters the Puna climate

  • Each climate has its own vegetation and particularities.

Er is in Peru eigenlijk niet te spreken van één klimaat. Het klimaat varieert van tropisch in het oosten tot droog woestijnklimaat in het westen; gematigd tot koud in de Andes. In het gebied van Arequipa tot de Colca Canyon passeer je 3 klimaatzones:

  • Op een hoogte van 2500 - 3000 meter het Quechua klimaat
  • Op een hoogte van 3000 - 4000 meter het Suni klimaat
  • Op een hoogte van 4000 - 4800 meter het Puna klimaat

  • Elk van deze klimaten heeft zijn eigen vegetatie en kenmerken.

> Roads | Wegen


The roads along the coastline are pretty good, but as soon as you go into the mountains you can expect everything, from bumpy asphalt and winding, narrow roads to sandy, unpaved roads on the Altiplano.

De wegen langs de kust zijn vrij redelijk, maar zodra je de bergen in rijdt kun je werkelijk vanalles tegenkomen, van hobbelig asfalt en kronkelige, smalle weggetjes tot ongeasfalteerde zandwegen op het altiplano.

> Accommodation | Verblijf


You will find hotels in all price ranges in Peru, but never trust the number of stars at the door. Hotels in Peru are allowed to give themselves their own stars and we've seen big differences in the three-star-world. Camping in this country seems a very unpleasant passtime to us and due to the price level it's also completely unnecessary. We haven't seen a real campsite, but because of the various climates it doesn't seem preferable to sleep in a tent here.

Hotels zijn er in alle prijsklassen, maar ga nooit uit van het aantal sterren dat op de deur staat. In Peru mogen de hotels zelf bepalen hoeveel sterren zij denken te hebben en we hebben heel wat kwaliteitsverschil gezien in de driesterren wereld. Kamperen lijkt ons zeer onaangenaam en gezien het prijsnivo ook echt niet noodzakelijk in dit land. Een echte camping hebben we niet gezien, maar vanwege de verschillende klimaten lijkt het ons niet aan te bevelen in een tent te slapen hier.

> Particularities Arequipa | Bijzonderheden Arequipa


During the terror in Peru from 1981 - 1991 Puno was a very unsafe city. Many people fled to Arequipa, the white city. Arequipa is called this name because of the white stone that is used in the entire city, but also because of the great number of Spaniards living here.
After the years of terror the new government decided that everybody could have a piece of land to build their new home. In this way all people could get some land and they all started building houses. Many of the houses never get finished, as another law in Peru says that you don't have to pay taxes when your house is not finished yet. As long as it looks like you're planning another floor and there is no paint on the walls yet you show that your house is still unfinished and you pay no taxes at all.

No Taxes - Geen Belasting

Tijdens het terreurbewind in Peru van 1981 - 1991 was Puno een erg onveilige stad. Veel mensen vluchtten in die tijd naar Arequipa, de witte stad. Deze naam verwijst naar de witte steen die in de hele stad gebruikt is, maar ook naar het grote aantal Spanjaarden dat hier leeft.
Na het terreurbewind heeft de nieuwe regering een wet aangenomen die zegt dat iedereen een stuk grond mag bebouwen om er te wonen. Op die manier kon iedereen een stukje grond krijgen en men begon te bouwen. Veel huizen worden nooit afgemaakt, want een andere regel in Peru is dat je geen belasting hoeft te betalen zolang je huis niet klaar is. Zolang het er maar uitziet alsof je er nog een verdieping op gaat maken en er nog geen stucwerk op je woning zit is het voor de regering niet af en betaal je dus geen belasting.

> Particularities Colca Canyon | Bijzonderheden Colca Canyon


The terraces surrounding Chivay are no natural terraces, but andennes: fields created by pre-Incas with a very sophisticated irrigation system. According to the altitude and the size of the andenne various crops can be grown. The windspeed and the temperature change by those two influences. The pre-Inca people used the water from the mountains to irrigate their fields, they lead it to the right place with an aquaduct and through canals the water reached the fields. They used big rocks to connect or disconnect parts of the land to the system.
The churches in the Colca Canyon all have pretty balconies, because the indians who first lived in the area had another religion and they didn't want to go inside the church. The Spaniards used the balconies to reach the indians. Later on the two religions got more and more a mixture of both of them. For example the statues of Mary all got real hair and finger nails, as the indians did not want to worship a piece of stone and now it looked more human. Mary's dress also is in the shape of a triangle, to worship the three symbols of the indians: the serpent (the underground), the puma (the mountain) and the condor (the sun and the sky). The Mary statues here are no holy virgins, but holy mothers (pacha mama), who can have many children, like it was common in the indian culture.
The vicuñas on the Altiplano get caught by chasing them into a funnel-shaped fence and the shepards catch them one by one to shear them. This can happen only once in two years and every time the shepards first do their ritual asking the mountain-God for permission to shear the vicuñas. Every animal only gives 200 grams of wool at a time, so that's why this wool is the most expensive kind in the world.
The shape of a vicuña-pen never is square, otherwise they all lay down in a corner and the younger ones could get killed. In an oval pen it's also easier for them to find the exit.

Colca Canyon

De terrassen in de omgeving van Chivay zijn geen natuurlijke terrassen, maar andennes: door de pre-Inca's aangelegde akkers met een zeer goed uitgedacht irrigatiesysteem. Al naar gelang de hoogte en de grootte van de andenne worden andere gewassen verbouwd. De windsnelheid en temperatuur veranderen namelijk met deze factoren mee. Irrigatie ging met het water van de bergen, dat met behulp van een aquaduct via kanaaltjes naar de juiste akker werd geleid. Met stenen konden de akkers worden aan- en afgesloten op het systeem.
De kerken in de omgeving van de Colca Canyon hebben allemaal een mooi balkon, omdat de indianen die eerst in de streek leefden een ander geloof hadden en niet in de kerken naar binnen wilden. De Spanjaarden konden met hun balkons de indianen toch bereiken. Later zijn de twee geloven steeds meer vermengd. Zo kregen de Maria-beelden in de kerken allemaal echt haar en echte nagels, omdat de indianen geen stuk steen wilden aanbidden en de beelden er nu menselijker uitzagen. Ook heeft de jurk van de Maria altijd een driehoekige vorm, om de drie symbolen van de indianen cultuur te aanbidden: de slang (het onderaardse), de puma (de berg) en de condor (de zon en de lucht). De Maria's in deze kerken zijn ook geen heilige maagden, maar heilige moeders (pacha mama), die veel kinderen hadden, zoals dat in de cultuur van de indianen gebruikelijk was.
Op het Altiplano worden de vicuña's gevangen door ze in een trechter te drijven en ze dan één voor één te pakken en te scheren. Dit kan maar 1 keer in de twee jaar gebeuren en altijd gaat een ritueel vooraf waarbij aan de berg-God toestemming wordt gevraagd. Elk dier geeft slechts 200 gram wol per keer en daarom is de wol de duurste ter wereld.
Een stenen omheining voor vicuña's is nooit vierkant, anders gaan ze allemaal in een hoek zitten en worden de jonge dieren dood gedrukt. In een ovale omheining kunnen ze ook beter de uitgang vinden.

> Particularities Titicaca | Bijzonderheden Titicaca


Close to Puno, in the Titicaca Lake, the Uros indians live on their floating reet islands. The lake is 16 meters deep on this place and freezingly cold. The islands exist of 1 meter of dried reet, that makes it all floating, and 1 meter of fresh reet, where the houses have been built on. The indians hunt for birds, fish and rodents and live like this since hundreds of years. They used to live on their boats, but later they made those islands.
At Amantani, about 3 hours by boat, the people still live like ages ago, without any luxury at all. There are 9 different crops grown on the island and after the harvest the farmers swop the crops, so that they all have the entire range of products to use in their kitchens that year. They also exchange products in the small harbour of the island, with people coming there from neighbouring islands. Every year after the harvest the best products of all 9 communities are sacrified in the Pacha Papa temple and the Pacha Mama temple, two opposite temples on top of the two mountains on the island.

Vlakbij Puno, in het Titicaca meer, wonen de Uros indianen op hun drijvende rieteilanden. Het meer is op deze plaats 16 meter diep en ijzig koud. De eilanden bestaan uit 1 meter dik gedroogd riet, wat ervoor zorgt dat de boel blijft drijven, en 1 meter vers riet, waar de huisjes bovenop staan. De indianen jagen op vogels, vis en knaagdieren en wonen al honderden jaren op deze manier. Vroeger woonden ze op hun boten, maar later zijn de eilanden door hun gemaakt.
Op Amantani, zo'n 3 uur varen van de bewoonde wereld, leven de mensen nog zoals ze altijd geleefd hebben, zonder enige vorm van luxe. Op het eiland worden 9 verschillende gewassen verbouwd, die na de oogst met elkaar geruild worden, zodat iedereen toch van alles voorzien wordt. Ook op de markt in de haven worden producten geruild met bewoners van naburige eilanden. Elk jaar na de oogst worden de beste producten van de 9 gemeenschappen geofferd in de Pacha Papa tempel en de Pacha Mama tempel, tegenover elkaar liggend op de twee bergen van het eiland.

> Worth to Visit | Bezienswaardigheden


Arequipa Peru
Santa Catalina
Plaza de Armas
Colca Canyon

Cusco
Sacsayhuaman
Central Market | Centrale Markt
Sacred Valley | Heilige Vallei
Machu Picchu

Pisco
Islas Ballestas
Paracas National Park

Nazca
Chauchilla
Nazca Lines | Nazca Lijnen

Titicaca
Uros Reet Islands | Uros Rieteilanden
Amantani
Taguile

> Useful Links | Handige LinksPeru Travel Lots of travel info
Peru Tourism and Travel Official website
Peru Gateway Tours and travel info on Peru


Peru.Startpagina.nl Linkverzameling over Peru
Peru.Startpagina.be Belgische Linkverzameling
Peru.2Link.be Meer links
ExplorePeru.nl Veel info van twee echte Peru-kenners
2Discover Peru Uitgebreide info en reisverslagen met foto's
Cusco.Startkabel.nl Links Cusco en omgeving
Machu-Picchu.Startpagina.nl Linkverzameling
Ministerie van Buitenlandse Zaken Reisadvies Peru

> weather | Het Weer

> Meer Info/ More Info


Want to know more? Check our Travelogue abou Peru.

Nieuwsgierig geworden? Lees ook ons Reisverhaal over Peru.