MAGICPHOTOWORLD.COM

Central Yunnan > Market Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag Despite the fact that in Yunnan only 10 percent of the land is suitable for farming, every spot is well used and there is a lot for sale on the local markets. There are many veregetables, spices and root vegetables for sale and on this table the salesman created a festive look of it alltogether.

Nederlandse vlag Ondanks dat in Yunnan maar 10 procent van de grond geschikt is voor landbouw wordt elk plekje goed benut en is er veel te koop op de lokale markten. Er zijn veel groenten, kruiden en knollen te koop en op deze tafel had de verkoper er een feestelijk geheel van gemaakt.