MAGICPHOTOWORLD.COM

Central Yunnan > Market Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag Like many minorities in Asia the Bai in Yunnan do their shopping on the market with a big basket on their back, or with a strap fastened around the head. In this basket there is the hairy skin of some sort of animal, which is often used as a cushion between the heavy basket and the back.

Nederlandse vlag Zoals veel minderheden in AziŽ doen ook de Bai in Yunnan hun boodschappen op de markt met een grote mand op de rug, of met een band aan het hoofd bevestigd. In deze mand ligt de harige huid van een dier, die je regelmatig gebruikt ziet worden als een soort van kussen tussen de zware mand en de rug.