MAGICPHOTOWORLD.COM

Yellow River > Hanging Temple Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag From a distance the Hanging Temple in Hunyuan seems to be stuck to the cliffs. Over the years the relatively small and exceptionally narrow temple got “hung” higher each time the old temple was destroyed by high water from the river that flowed along.
Nowadays there is no river to be found here, as the Chinese have, like in any other river in the country, built a dam which stopped the river.

Nederlandse vlag The Hanging Temple in Hunyuan lijkt van een afstandje werkelijk tegen de rotswand aangeplakt. Door de jaren heen kwam de relatief kleine en vooral smalle tempel steeds hoger te "hangen", als de oude tempel verwoest werd, door hoog water van de rivier die er onder langs stroomde.
Tegenwoordig is er geen rivier meer te bekennen, want de Chinezen hebben, zoals in elke rivier, een dam gebouwd die de boel droog heeft gelegd.