MAGICPHOTOWORLD.COM

Luzon 2 > Banaue Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag In the many tiny villages in Northern Luzon cattle rummages around in the yard. Roosters and chicken are everywehere and often the roosters are taken to cockfights on Sundays as well.

Nederlandse vlag In de vele kleine dorpjes in het Noorden van Luzon scharrelt het vee gewoon rond op het erf. Hanen en kippen zijn overal, vaak wordt met de hanen op zondag ook meegedaan aan hanengevechten.