Gaudi > Sagrada Família

  On the day of our visit to the Sagrada Família there were as much as 6 cranes busy building this huge church. We regret that nowadays they build in a completely different style than Gaudi used to do himself. At least the result is completely different and the new parts can't compete with the original piece at all.

  Op de dag van ons bezoek aan de Sagrada Família werd er met maa liefst 6 hijskranen aan de immense kerk gebouwd. Wij vinden het jammer dat er tegenwoordig op een heel andere manier gebouwd wordt dan Gaudi vroeger zelf deed. In elk geval is het resultaat compleet anders en het nieuwe deel haalt het bij lange na niet bij het originele stuk.