MAGICPHOTOWORLD.COM

Lindos > Acropolis Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  The Acropolis in Lindos is a collection of temples and buildings from various times. The Byzantine church, of which you see the remains here, was rebuilt into a castle-chapel by the Johannites. The broken pillars are the remains of a huge Doric archway. Some pillars were reconstructed by Italian archeologists.

  De Akropolis van Lindos is een verzameling van tempels en bouwwerken uit verschillende tijden. De byzantijnse kerk, waarvan je hier de resten ziet, is door de Johannieters verbouwd tot Burchtkapel. De kapotte zuilen zijn de resten van een enorme Dorische zuilengalerij. Enkele zuilen zijn door Italiaanse archeologen weer overeind gezet.