MAGICPHOTOWORLD.COM

Lindos > Acropolis Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  Around the Johannites Castle of the Acropolis in Lindos you can find remains, parts of socles and benches. In some of the socles you can still see the footprints of statues that stood there once.

  Om de Johannieter Burcht van de Akropolis in Lindos zijn brokstukken, delen van sokkels en bankjes te vinden. In sommige sokkels zijn nog de voetafdrukken te zien van beelden die er lang geleden op gestaan hebben.