MAGICPHOTOWORLD.COM

Nazca > Overflight

  On the day of our overflight over the famous Nazca-lines there is a lot of fog in the morning. Only around noon the sun is able to push the clouds aside and we can go to the Nazca airport. When we arrive there we have to wait for 3 more hours before we get permission to fly. Meanwhile we see many other aircrafts taking off.

  Op de dag dat we zouden gaan vliegen over de beroemde Nazca-lijnen is het 's ochtends mistig. Pas tegen de middag trekt de mist op en kunnen we naar het vliegveld van Nazca. Hier moeten we echter nog 3 uur wachten voor we zelf de lucht in mogen. Ondertussen zien we het ene na het andere vliegtuigje opstjgen.