MAGICPHOTOWORLD.COM

Copyright

Verkeer en vervoerEngelse vlag All content on MagicPhotoWorld.com (like text, illustrations, or photographs) is protected by Dutch and international copyrightlaws.

Distribution of our work in any form and with any medium whatsoever, without written permission from MagicPhotoWorld.com and credit line, is prohibited in all cases. Upon publishing our content without permission of MagicPhotoWorld.com and/or credit line, an invoice will be sent to the publishing party.

If you wish to use our photos for brochures, posters or another special project, have a look here to see how you can buy them.

Nederlandse vlag Al het materiaal op MagicPhotoWorld.com (zoals tekst, afbeeldingen, of foto's) is auteursrechtelijk beschermd volgens Nederlandse- en internationale auteursrechtenwetten.

Het is niet toegestaan onze foto's en teksten direct dan wel indirect verder te verspreiden via welk medium dan ook (ook niet door particulieren en weblogs) zonder schriftelijke toestemming van MagicPhotoWorld.com en het vermelden van de bron. Bij constatering van onrechtmatig gebruik van ons materiaal zullen we een vergoeding in rekening brengen middels een factuur.

Wil je onze foto's voor een folder, poster of ander project gebruiken, kijk dan even op welke manier je onze foto's kunt kopen.

Meer lezen over auteursrecht?
www.auteursrecht.nl
auteursrecht op foto's
inbreuk op auteursrecht