MAGICPHOTOWORLD.COM

Jomsom Trek 1 > Marpha

Engelse vlag The Lama Dance, in which masked monks dance, is only once in each year. We were lucky to be present at this dance in the Buddhist monastery of Marpha.

Nederlandse vlag De Lama Dance, waarbij gemaskerde monniken dansen, vindt slechts één keer per jaar plaats. Wij hadden het geluk hierbij aanwezig te zijn in het Buddhistische klooster van Marpha.