MAGICPHOTOWORLD.COM

Rajasthan East > Jaipur

Engelse vlag The Amber Fort, just a bit outside Jaipur, is huge and very beautiful. This richly decorated window is one of the best preserved parts of the fort.

Nederlandse vlag Het Amber Fort, een eind buiten Jaipur, is groot en bijzonder mooi. Dit rijkversierde raam is één van de best bewaard gebleven gedeeltes van het fort.