MAGICPHOTOWORLD.COM

Rajasthan West > Deshnok

Engelse vlag The holy rodents of Deshnok crawl over each other and push the others away to drink from this bowl with milk.

Nederlandse vlag De heilige ratten van Deshnok krioelen over elkaar heen en verdringen elkaar om bij deze bak met melk te kunnen drinken.