MAGICPHOTOWORLD.COM

Mandalay > Paleik

Engelse vlag These friends live in a nomad camp that we came across between Paleik and Inwa. Their families herd cows and set up camp here just a couple of days ago. The huts where they live in are made of palm leaves and all they own is some handmade goods. Their life is simple and each time the cows have eaten all the greens the families break up camp and move on.

Nederlandse vlag Deze vriendinnetjes wonen in een nomadenkamp dat wij tegenkwamen tussen Paleik en Inwa. Hun families hoeden koeien en hadden kort geleden hun kamp hier opgeslagen. De hutten waarin ze wonen zijn gemaakt van palmbladeren en verder bezitten ze alleen wat zelf gemaakte spulletjes. Hun leven is simpel en telkens als de koeien de boel hebben kaalgevreten trekken ze verder.