MAGICPHOTOWORLD.COM

Jerusalem 1 > Grave of Oskar Schindler

Engelse vlag Oskar Schindler's grave is situated on a quiet graveyard on the outskirts of the old city. During world war II Schindler protected 1200 Jews by enrolling them as workers in his factory.

Nederlandse vlag Het graf van Oskar Schindler ligt op een rustige begraafplaats aan de rand van de oude stad. Schindler heeft tijdens de tweede wereldoorlog 1200 Joden beschermd door ze als arbeiders voor zijn fabriek aan te stellen.