MAGICPHOTOWORLD.COM

Jerusalem 1 > Western (Wailing) Wall

Engelse vlag This boy enthusiastically greets his mother after completing the rituals of his bar mitswa. Women are not allowed in the men area of the Western Wall. That's why she was watching her child's bar mitzva from behind a fence.

Nederlandse vlag Enthousiast begroet deze jongen z'n moeder na het voltooien van de rituelen van zijn bar mitswa. Vrouwen mogen niet in het mannendeel van de klaagmuur komen en staan daarom van achter een hek toe te kijken bij hun de bar mitswa van hun kind.