MAGICPHOTOWORLD.COM

Northern Yunnan > Zhongdian

Engelse vlag In Zhongdian, officially renamed Shangri La by the Chinese, we visited the Songzanlin monastery. Actually this monastery is a village on itself, where hundreds of monks live, who rebuilt the monastery after the Chinese Cultural Revolution. The compound has been built against a slope and includes several temples and many houses. We strolled around for the entire afternoon and met a very old monk and two of his students. The old man gives each of us a bracelet for goodluck and to help saying our prayers. We also learn to say “goodbye” in Tibetan.

Nederlandse vlag In Zhongdian, door de Chinezen officiëel omgedoopt tot Shangri La, bezochten we het Songzanlin Klooster. Eigenlijk is dit klooster een dorp op zich, waar honderden monniken wonen, die het tijdens de Culturele Revolutie verwoeste klooster herbouwen. Het geheel is tegen een helling gebouwd en bevat verschillende tempels en vele huizen. We struinen er de hele middag rond en maken kennis met een heel oude monnik en twee van zijn leerlingen. Van de oude man krijgen we elk een armbandje voor geluk en om de gebeden mee op te zeggen en we leren op z'n Tibettaans "tot ziens" te zeggen.