MAGICPHOTOWORLD.COM

The South~East > Harran

Engelse vlag Harran is one of the longest continuously inhabited places on earth. It is said that Abraham once lived there. There are traces of many ancient civilizations to be found, like Byzantine remains, once used for the construction of the Ulu Camii or Great Mosque.

Nederlandse vlag Harran is één van de langst bewoonde plekken op aarde. Abraham zou er ooit gewoond hebben. Er zijn van veel verschillende beschavingen sporen terug te vinden, zoals deze byzantijnse resten, die ooit gebruikt zijn voor de bouw van de Ulu Camii ofwel de Grote Moskee.