MAGICPHOTOWORLD.COM

Mandalay > Mingun

Engelse vlag The Mingun Paya would have been the biggest pagoda in the world, when the sponsor of construction hadn't died before all was finished. Now the half-completed pagoda almost collapses, but still the colossus is huge.

Nederlandse vlag De Mingun Paya zou de grootste pagode ter wereld geworden zijn, als de opdrachtgever van de bouw niet voortijds overleden was. Nu staat de half afgebouwde pagode op instorten, maar het gevaarte is nog altijd enorm.