MAGICPHOTOWORLD.COM

Jerusalem 1 > City Wall

Engelse vlag A mosque, topped with a minaret, is situated right on the city wall of the old city Jerusalem, near Jaffa Gate.

Nederlandse vlag Een moskee met minaret staan op de stadsmuur van de oude stad Jeruzalem, vlakbij de Jaffa Gate.