MAGICPHOTOWORLD.COM

Jerusalem 1 > Basilica of the Holy Sepulchre

Engelse vlag The basilica of the Holy Sepulchre is the place where Jesus is said to be crusified and buried. This would be happened under this structure, but we didn't feel like lining up in the long row of waiting pilgrims to verify the story.

Nederlandse vlag De Holy Sepulchre kerk, ofwel de Heilig Graf kerk, is de plek waar Jezus gekruisigd en begraven zou zijn. Dat zou onder dit bouwwerk gebeurd moeten zijn, maar wij hebben niet de moeite genomen in de lange rij wachtenden te gaan staan om het verhaal te controleren.